Добре дошли в нашите уебсайтове!
  • Jet Micron Grader For Sorting

    Jet Micron Grader за сортиране

    Турбинният грейдер, като принудителен центробежен грейдер с вторичен въздушен вход и ротатор с хоризонтално градиране, е съставен от градиращ ротатор, направляващ лопатечен изправител и винтово подаващо устройство.